Cloud konzultant na presales a automatizáciu

Vďaka 20-ročným skúsenostiam obsadím aj najnáročnejšie pozície!

Informácie o firme

Renomovaná IT/SW spoločnosť, ktorá ponúka veľké know-how v automatizácií IT služieb.

Popis pozície

Zodpovednosť za vedenie technických aspektov z automatizácie infraštrukturálnych riešení, rozvoja cloudových služieb a ich integrácie s on-premise prostredím zákazníkov. 

Poskytuje obchodníkom a potencionálnym zákazníkom technické poradenstvo pri identifikovaní potenciálu pre rozvoj služieb, najmä vo forme definovania potrieb a pretavenia očakávania/vízie zákazníka do finálneho návrhu riešenia. Hľadá sa presales konzultant, ktorý bude rozumieť obchodným/technickým požiadavkám zákazníka, ktoré bude pokrývať existujúcim produktovým portfóliom riešení a služieb. Zároveň sa stará o rozvoj tohto portfólia v súlade s požiadavkami zákazníkov ako aj trendami na trhu.

 • Monitoruje a stimuluje potreby zákazníkov vo vzťahu k zverenému portfóliu riešení a služieb
 • Zostavuje a aktualizuje business case zvereného portfólia a stará sa o jeho plnenie
 • Zostavuje a plní akčný plán vývoja a podpory predaja
 • Vedie internú dokumentáciu s dôrazom na technické parametre, definíciu vlastností a funkčností služieb
 • Manažuje budovanie a udržiavanie kompetencií potrebných pre poskytovanie služieb a/alebo riešení v zverenej produktovej oblasti
 • Udržiava v reálnom čase prehľad o stave obchodných príležitostí zahŕňajúcich jemu zverené portfólio služieb v súlade s internou metodikou a  reportuje relevantné ekonomické a trhové ukazovatele
 • Poskytuje konzultačnú podporu obchodníkom
 • Navrhujte a prezentujte zákazníkom inovatívne riešenia v oblasti ponúkaných služieb s cieľom získať zákazku
 • Pripravuje a aktualizuje vzorovú ponuku protfólia ponúkaných riešení a služieb, podieľa sa na príprave  ponúk pre zákazníkov

Požiadavky na uchádzača

Pre úspešné zvládnutie tejto kľúčovej role, očakávame skvelé komunikačné a konzultačné skúsenosti v oblasti predaja, vodcovské schopnosti, vynikajúcu spoluprácu a analytické zručnosti, zameranie na zákazníka a schopnosť obchodovať za neustálych zmien.

 • Znalosti a skúsenosti v oblasti cloudových riešení a služieb
 • Pochopenie predajného modelu cloudových služieb a partnerským predajom
 • Rozvinuté skúsenosti a porozumenie pre digitálny predaj a predaj na diaľku
 • Vynikajúce komunikačné schopnosti
 • Efektívne písomné a verbálne komunikačné zručnosti na prácu s interným aj externým publikom
 • Jazyky: plynulá angličtina – písomne a ústne

Lokalita

Bratislava, resp. kdekoľvek v rámci Slovenska

Ponuka

 • veľmi zaujímavá mzda cca. +50K ročne a služobné auto
 • práca v mladom a kreatívnom tíme so skúsenými expertami
 • práca v dynamickej spoločnosti s najnovšími technológiami
 • inšpiratívne prostredie rôznorodých aplikácií bežiacich v cloude
 • možnosť osobného rastu a vzdelávania
 • flexibilný pracovný čas, možnosť home office
 • rôzne firemné akcie a teambuildingové aktivity
 • zamestnanecké zľavy na firemné produkty

Späť na prehľad pracovných pozícií

CAREERMAKER Ondrej Kováč Telefón +421 905 513 330 Email job@careermaker.sk

Vďaka 15-ročným skúsenostiam obsadím aj najnáročnejšie pozície!
Ondrej Kováč - Personálny konzultant