Senior IT Security Consultant

Vďaka 15-ročným skúsenostiam obsadím aj najnáročnejšie pozície!

Informácie o firme

Veľká renomovaná IT/SW spoločnosť.

Popis pozície

Zodpovednosť  sa dizajn, implementáciu a podporu bezpečnostných riešení nasadzovaných u klientov

Medzi ďalšie činnosti ďajej patrí:

 • produktový rozvoj, zabezpečovanie presales aktivít a konzultácií,
 • rozvoj poskytovaných služieb v oblasti bezpečnosti IT,
 • plánovanie, výkon a vyhodnocovanie auditov bezpečnosti,
 • riadenie procesov spojených s manažmentom rizík,
 • definovanie politiky a štandardov bezpečnosti spojené s IT,
 • definovanie a tvorba Business Continuity a Disaster Recovery plánov,
 • spolupodieľanie sa na odhaľovaní a riešení bezpečnostných incidentov,
 • spolupodieľanie sa na správe systémov autentifikácie, centrálneho manažmentu užívateľov, logovacej infraštruktúry a bezpečnostného monitoringu,

Požiadavky na uchádzača

Min. 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti IS a kombinácia nižšie uvedených znalostí:

(t.z. že nie je požadovaná znalosť vo všetkých oblastiach).

 • Prehľad o normách ISO 2700X
 • Pokročilá znalosť sieti a sieťových protokolov (TCP/IP)
 • Odborné znalosti princípov monitoringu rôznych úrovní infraštruktúry a aplikačnej vrstvy
 • Odborné znalosti z oblastí: Firewall, IDS/IPS a WAF, Data security, Mobile security..
 • Odborné znalosti z oblastí: EndPoint Security
 • Odborné znalosti z oblastí: bezpečnosť vývoja aplikácií, bezpečnosť DB
 • Odborné znalosti z oblastí: SIEM, PKI, TSA
 • Odborné znalosti z oblastí: IDM, SSO
 • OS Linux, Windows na úrovni admin
 • Orientácia v problematike virtualizácie, cloud computing-u
 • Odborné znalosti z oblastí pen testingu webových, alebo mobilných aplikácií výhodou
 • Znalosť skriptovanie a programovania výhodou

Lokalita

Bratislava

Ponuka

Ponúkame možnosť:

 • možnosť rýchleho postupu riadiť danú oblasť, oddelenie,…
 • osobnostný a profesný rast v rámci firemnej politiky vzdelávania
 • využívať širokú škálu moderných technológií
 • služobné auto + atraktívny systém benefitov spoločnosti

Späť na prehľad pracovných pozícií

CAREERMAKER Ondrej Kováč Telefón +421 905 513 330 Email job@careermaker.sk

Vďaka 15-ročným skúsenostiam obsadím aj najnáročnejšie pozície!
Ondrej Kováč - Personálny konzultant