IT analytik / konzultant: analýza a realizácia rizík

Vďaka 15-ročným skúsenostiam obsadím aj najnáročnejšie pozície!

Informácie o firme

Veľká remnomovaná IT spol.

Popis pozície

 • vypracovávanie analýz bezpečnostných rizík (v oblasti informačnej bezpečnosti),
 • vypracovávanie bezpečnostných projektov,
 • návrh bezpečnostných procesov u klientov,
 • riešenie bezpečnostných problémov a návrh bezpečnostných opatrení v súlade s bezpečnostnými štandardami (najmä ISO 27002),
 • riešenie kontinuity činností organizácie, resp. plánovanie obnovy systémov,
 • zavádzanie systémov manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách.

Požiadavky na uchádzača

 • zvládnuté štandardy/normy, ktoré riešia metodológie výkonu analýz rizík
 • skúsenosti s realizáciami analýz rizík
 • skúsenosti s návrhom bezpečnostných opatrení a riadením ich realizácie
 • prehľad a skúsenosti s implementáciou požiadaviek bezpečnostných noriem (najmä ISO 270xx)
 • prehľad a skúsenosti v oblasti implementácie požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov
 • prehľad a skúsenosti v oblasti implementácie štandardov pre informačné systémy verejnej správy veľkou výhodou
 • výhodou budú certifikáty týkajúce sa informačnej bezpečnosti (CISA, CISM, CISSP, …)

Lokalita

Bratislava

Ponuka

 • zázemie veľkej renomovanej IT spoločnosti
 • možnosť pracovať na veľkých projektoch
 • rýchly odborný ako aj kariérny rast
 • veľmi dobré finančné možnosti

Späť na prehľad pracovných pozícií

CAREERMAKER Ondrej Kováč Telefón +421 905 513 330 Email job@careermaker.sk

Vďaka 15-ročným skúsenostiam obsadím aj najnáročnejšie pozície!
Ondrej Kováč - Personálny konzultant