Head of Java Development

Vďaka 20-ročným skúsenostiam obsadím aj najnáročnejšie pozície!

Informácie o firme

Renomovaná spoločnosť venujúca sa oblasti IT a kybernetickej bezpečnosti.

Popis pozície

 • vedenie a riadenie vývojového tímu vo všetkých fázach vývojového cyklu softwaru – identifikácia požiadaviek, návrh riešenia, vývoj – programovanie, implementácia
 • organizácia práce tímu programátorov na platforme JAVA
 • preberanie zadaní od analytického tímu
 • spolupráca so zadávateľmi/užívateľmi za účelom analýzy a upresňovania požiadaviek, rozsahu a cieľov projektu, potrebných zdrojov, dokumentovanie výsledkov
 • navrhovanie riešení softwarových aplikácií, spoluúčasť na tvorbe jej architektúry
 • prideľovanie úloh členom tímu
 • čiastočná účasť na vývoji softvéru a aplikácií
 • dohľad nad dodržiavaním termínov
 • vyhodnocovanie práce členov tímu, ich motivovanie
 • spolupráca s vedúcimi ostatných tímov

Požiadavky na uchádzača

 • znalosť programovacích jazykov
 • znalosť softwarových a hardwarových systémov
 • skúsenosť s projektovým riadením
 • znalosť a skúsenosť s vývojovým cyklom produktov
 • 5-ročné skúsenosti s vývojom softwarových aplikácií
 • znalosť metodík vývoja softwaru
 • schopnosť riešiť problémy
 • komunikačné schopnosti
 • organizačné schopnosti

Lokalita

Bratislava

Ponuka

 • odborný rast v oblasti manažmentu a certifikácie
 • výhodné platové podmienky na základe znalostí, skúseností a dosahovaných výsledkov,
 • homeoffice
 • flexibilný pracovný čas
 • možnosť realizovať vlastné nápady

Späť na prehľad pracovných pozícií

CAREERMAKER Ondrej Kováč Telefón +421 905 513 330 Email job@careermaker.sk

Vďaka 15-ročným skúsenostiam obsadím aj najnáročnejšie pozície!
Ondrej Kováč - Personálny konzultant